Publicerad

Österled och korsningen vid Herrgårdsgatan öppnas för trafik

Exempelbild

Idag vid lunchtid, onsdag 14 juni öppnas Österled och korsningen vid Herrgårdsgatan för trafik igen.

Ett första lager asfalt har lagts och återställningsarbeten för att kunna släppa på trafik igen har utförts under veckan.

Några efterarbeten kvarstår för att helt färdigsätlla första etappen av projektet. Bland annat ska kantsten och skyltar sättas upp, vilket planeras till efter sommaren.

Samtidigt som de sista arbetena utförs kommer också trafiklösningen i korsningen Österled – Herrgårdsgatan att utredas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: