Publicerad

Herrgårdsgatan/Österled

VA-arbetena vid korsningen Herrgårdsgatan/Österled går in i sitt slutskede. Vecka 24 kommer asfaltering att genomföras och därefter räknar vi med att Herrgårdsgatan och Österled kan öppnas igen för trafik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: