Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Företagarna allt nöjdare med kommunen

Senaste undersökningen visar att Arboga förbättrar sin service till företagen inom myndighetsutövningen. Bygglov och markupplåtelser har förbättrats allra mest.

Idag presenteras ”Öppna jämförelser: företagsklimat 2016”, NKI Nöjd Kund Index undersökningen för ett stort antal kommuner. Arboga förbättrar sitt totala resultat med 4 enheter från förra mätningen för två år sedan. Förra mätningen som avsåg 2014 låg Arboga på NKI 65 och nu i senaste mätningen för 2016 har Arboga nått betyget NKI 69. Genomsnittet för alla kommuner i Sverige är NKI 70. Betyg mellan 62-69 räknas som godkänt och betyg mellan 70-80 som högt.

- Vi har succesivt blivit allt bättre i mätningen av näringslivsklimatet som svenskt näringsliv gör och det är positivt att nu även NKI undersökningen visar att vi är på helt rätt väg, säger Anders Röhfors Kommunalråd.

 

Mätningen mäter speglar hur nöjda företagen är med följande områden inom myndighetsutövning bygglov, miljötillsyn, livsmedelskontroll, markupplåtelse, serveringstillstånd och brandskydd.

 

- För Arbogas del är det så många som 67 företag som svarat på enkäten vilket är riktigt bra, vi har nu bra underlag för att säga att företagen är allt nöjdare säger Näringslivschef Göran Dahlén. Särskilt glädjande är förbättringarna inom bygglov och markupplåtelse med NKI som ökat från 56 till 82 på bygglov och från 47 till 75 på markupplåtelse, Inom dessa områden ligger vi riktigt bra till i Sverige, så nu är utmaningen att vårt totala NKI skall hamna över rikssnittet nästa gång

 

- Speciellt nu, när det är så viktigt att det byggs nytt i Arboga, är det roligt att se att vi har en så bra service i vår bygglovhantering säger Eva Carlstedt Ståhl, Tf förbundschef.

Undersökningen avser myndighetsutövningen i kommunen

Det är fjärde som gången som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Drygt 160 kommuner deltar i undersökningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

 

Öppna jämförelser: företagsklimat 2016


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer