Publicerad

Byggstart av Kajen etapp 2 och 9

Under vecka 18 planerar Tekniska förvaltningen byggstart för nästa etapp avseende stabiliseringsåtgärder av Arbogaåns norra del, mellan Herrgårdsbron och den del av bryggan som uppfördes i förra etappen 2013.

Projektet omfattar större delen av ytorna från Herrgårdsbron till Ångbåtsgatan mellan Arbogaån och Kv. Herrgården. Dessa ytor kommer under projektets utförande att stängas av för allmänheten och upprättas som tillfälligt arbetsområde. Förutom stabiseringsåtgärderna kommer även en ny brygga att uppföras som ska ansluta mot bryggan nedströms.

Projektet beräknas pågå från maj till slutet av november 2017, med ett planerat uppehåll under sommaren.

Kajen etapp 2 och 9

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: