Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktige den 30 mars

Torsdagen den 30 mars sammanträder kommunfullmäktige i Rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Torsdag den 30 mars 

Tid: 18:15 

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan


På dagordningen:

 1. Justering av protokollet.
 2. Överlämning av verksamhet från Västra Mälardalens Kommunalförbund till VafabMiljö Kommunalförbund.
 3. Retroaktiv ersättning med anledning av ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda under mandatperioden 2015-2018.
 4. Svar på medborgarförslag om ett upprättande till minne av Palle Knuhtsen.
 5. Svar på motion om pulkabacke vid Krakaborg.
 6. Svar på motion om att prioritera trafiksäkerheten vid Sätra.
 7. Försäljning av fastigheter i Arbogabostäder AB:s fastighetsbestånd.
 8. Bordlagt val av ersättare i kommunstyrelsen.
 9. Bordlagt val av ersättare i valnämnden.
 10. Bordlagt val av ledamot i socialnämnden.
 11. Meddelanden.

Arboga 2017-03-21

 

Mats Öhgren Kommunfullmäktiges ordförande

Jessica Hänninen Kommunfullmäktiges sekreterare

 

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands Television. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan klockan 18.15 och 18.30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till Kommunkansliet, Box 45, 732 21 Arboga, senast tisdag 2017-03-28. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet klockan 18.15.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: