Publicerad

Bra boende lockar nya invånare till Arboga

Nu har 2016 års inflyttarenkäter sammanställts och resultatet visar att många valt att flytta till Arboga tack vare att de hittat ett bra boende i Arboga. Man uppskattar grönområden, natur, promenadstråk och stadskärnan, samt närhet till släkt och vänner.

En annan viktig anledning att man väljer Arboga som bostadsort är infrastrukturen, vilken möjliggör arbete i närliggande städer som Örebro, Västerås och Eskilstuna.

 

I övrigt nämns också att man i Arboga känner sig välkommen och trygg, det är en lagom stor stad med ett bra utbud av evenemang och aktiviteter, samt att det är lugnt och behagligt i Arboga. Flera nämner Ekbacksbadet som ett uppskattat besöksmål.

 

Enkäten är frivillig och riktar sig till personer som flyttade till Arboga under 2016. I enkätresultaten ingår 77 svar som representerar 147 personer, då bara en person i hushållet har svarat. De flesta som har svarat är 25 – 64 år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: