Publicerad

Nytt möte om fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Exempelbild

Claes Wolinder (L), Andreas Silversten (S), Kjell Cladin (S), Roger Eklund (S), Ola Saaw (M), Daniel Åkervall (MP), Madelene Ericsson (C), Pelle Strengbom (S), Elizabeth Salomonsson (S), Anders Röhfors (M), Marianne Samuelsson (L), Andreas Trygg (V), Stellan Lund (M)

Kommunstyrelsernas arbetsutskott från Köping, Arboga och Kungsör hade ett andra gemensamt möte den 14 februari. Mötet är en fortsättning på det påbörjade arbetet med fördjupad samverkan i regionen Västra Mälardalen.

Det finns en lång tradition av samverkan i regionen. I slutet av augusti undertecknade företrädare för kommunerna och näringslivet en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan. Köping, Arboga och Kungsör vill genom ett fördjupat samarbete bland annat skapa en mer konkurrenskraftig region och få skattemedlen att räcka till mer.

 

Kommunerna har under hösten och vintern arbetat med att ta fram möjliga områden där det skulle gå att samverka. Under mötet den 14 februari diskuterades bland annat hur kommunerna skulle kunna samordna sina verksamheter, köpa tjänster av varandra eller skapa gemensamma organisatoriska lösningar.

 

En utökad samverkan mellan kommuner är också något som uppmuntras av civilminister Ardalan Shekarabi. Han har nyligen tillsatt en kommitté som ska identifiera och analysera kommunernas framtida utmaningar utifrån urbaniseringens effekter. I Köping, Arboga och Kungsör hoppas man att det arbete som nu utförs ska kunna bli ett pilotområde och kontakt har tagits med både Sveriges Kommuner och Landsting och Finansdepartementet där civilministern är statsråd.

 

Nästa gemensamma möte mellan arbetsutskotten är planerat i maj.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: