Publicerad

Engångsintäkter ger positivt resultat för Arboga kommun år 2016

Engångsintäkter i form av försäljningar och ersättningar från Migrationsverket gör att Arboga kommun får ett positivt resultat på drygt 86 miljoner kronor för år 2016. För de kommande åren är däremot prognosen för kommunens ekonomi bekymmersam.

Arboga kommun har gjort flera försäljningar under år 2016. Försäljningen av Arboga Energi AB till Köpings kommun gav en reavinst på 33 miljoner kronor. Under året har även flera fastigheter sålts, bland annat tomter på Hällarna, som gav ett överskott på nästan 34 miljoner kronor.

Ersättningar från Migrationsverket bidrar till överskott för socialnämnden

En annan engångsintäkt är ersättningar från Migrationsverket, som bidrar till att socialnämnden redovisar ett överskott. Det gör även kommunens övriga nämnder och det sammanlagda överskottet uppgår till drygt 6 miljoner kronor.

 

Resterande överskott kan bland annat hänföras till det kommunala utjämningssystemet, cirka 6 miljoner kronor.

 

Kommunens resultat på 86 miljoner kronor är en avvikelse mot budget med 81 miljoner kronor.

Svår ekonomisk situation de kommande åren

Med början år 2017 visar däremot prognosen på stora problem när det gäller att klara ekonomin de kommande åren.

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer att skattehöjningar i storleksordningen två kronor behövs fram till år 2020 för att klara kommunsektorns utmaningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: