Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Antalet företag fortsätter öka i Arboga

Exempelbild

Antalet aktiva företag i Arboga har under de senaste åren blivit allt fler. Den positiva trenden fortsatte även under år 2016. Vid årsskiftet fanns det 1 131 företag i kommunen, en ökning med 17 företag i jämförelse med föregående år.

- Arboga fortsätter att utveckla ett mer differentierat näringsliv. Det gör kommunen mindre känslig mot konjunktursvängningar, säger Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga kommun.

61 nya företag under år 2016

61 nya företag startade under år 2016. En stor andel av dessa företag är aktiebolag och anger att de ska anställa från start.

Arboga i topp i länet när det gäller antalet aktiva företag per 1 000 invånare

Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga var vid årsskiftet 80.83. För länet i övrigt, exklusive Västerås, var siffran 74.42. Grannkommunerna Kungsör har 74.70 och Köping 74.18 aktiva företag per tusen invånare.

Arbetet fortsätter för att skapa ett ännu bättre företagsklimat

- 2016 blev ännu ett bra år för företagandet i Arboga, säger Göran Dahlén.

- För att vi ska få ett ännu bättre företagsklimat vill vi naturligtvis få synpunkter och idéer från företagen. Just nu kan till exempel företagarna tycka till genom att besvara den årliga enkäten från Svenskt Näringsliv om hur de upplever företagsklimatet i kommunen. Svaren från undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete.

Läs mer om företagsklimatet i Arboga

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: