Publicerad

Ombyggnationen av Norrgården blir för dyr

Det blir ingen ombyggnation av förskolan Norrgården. En överhettad byggmarknad och bristande konkurrens gör att kostnaden för att bygga om Norrgården blir för hög.

Det kommunala fastighetsbolaget Kommunfastigheter i Arboga har genomfört en upphandling, där företag bjuds in för att lämna anbud på hur mycket de vill ha för att bygga om Norrgården. I nuläget byggs det mycket i Sverige, både i privata och i kommunala sektorn. Eftersom efterfrågan på byggföretagens tjänster är stor, blir också priserna högre. Det är något som kalkylerna för ombyggnationen av Norrgården hade tagit hänsyn till, men det visade sig svårt att förutse hur överhettad byggmarknaden är i nuläget.

Det blev inte ekonomiskt hållbart att bygga om för det pris som upphandlingen resulterade i

I upphandlingen för att bygga om Norrgården kom det bara in anbud från ett företag. Det anbudet var så mycket högre än beräknat att Kommunfastigheter i Arboga, som äger fastigheten där Norrgården finns, beslutade att avbryta upphandlingen.

 

För barn- och utbildningsnämndens del skulle ombyggnationen innebära en stor hyresökning. Nämndens arbetsutskott beslutade därför att tacka nej till den hyresoffert som Kommunfastigheter presenterade.

 

- Det blev inte ekonomiskt hållbart för Arboga kommun att bygga om Norrgården till det pris som upphandlingen resulterade i. Kommunens pengar och investeringsutrymme måste räcka till för många nybyggnationer och renoveringar av lokaler de kommande åren, säger Anders Cargerman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alternativa lösningar för att skapa fler förskoleplatser

Det var för att skapa fler förskoleplatser i kommunen som barn- och utbildningsnämnden beställde en ombyggnation av Norrgården, som skulle ge förskolan ett andra våningsplan.

- Vi måste nu arbeta för att hitta alternativa lösningar som skapar fler förskoleplatser i kommunen, säger Anders Cargerman (L).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: