Publicerad

Ändrade avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Från och med den 1 januari 2017 höjs inkomsttaket i maxtaxan för hushåll som har barn i fritidshem, förskola eller pedagogisk omsorg.  Avgiftshöjningen gäller i alla kommuner som använder sig av maxtaxa. Det innebär till exempel att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 313 kronor till 1 362 kronor. Höjningen sker med anledning av att Skolverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för maxtaxa.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

 

Information om maxtaxa och avgiftsnivåer finns på Skolverkets webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: