Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Arbogabornas uppfattning om gator, parker, vatten och avlopp

Exempelbild

Arboga kommun har tillsammans med hundratalet andra kommuner medverkat i SKL:s undersökning ”Kritik på teknik” om hur kommuninvånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt avfallshantering.

Undersökningen skickades i ut till 1000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18–74 år. Av dessa har 47,7 procent – 477 stycken – besvarat enkäten som bestod av totalt 46 standardfrågor.

 

- Undersökningen är ett sätt att mäta kvalitén i och följa upp våra verksamheter ur ett medborgarperspektiv säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Bra kvalitet på vattnet och gott betyg på snöröjningen

  • Resultatet av undersökningen visar att Arbogaborna är mycket nöjda med kvaliteten på vattnet i kommunen.
  • Nio av tio invånare anser att kvaliteten på vattnet är bra.
  • Sju av tio invånare tycker att snöröjningen sköts bra medan tre av tio dock är missnöjda. Undersökningen visar att boende i tätortsområden och personer som ofta går till arbetet, skolan eller affären är nöjda med hur snöröjningen och halkbekämpningen sköts i större utsträckning än övriga invånare.

Gräsklippning i parkerna viktigast

  • Sju av tio invånare tycker att parkerna i Arboga sköts bra och fyra av tio invånare är nöjda med de kommunala lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen.
  • Den del av parkverksamheten som flest invånare har angett som ett prioriterat område är gräsklippning i parkerna. Därefter följer lekplatser och blomsterarrangemang på gator och torg.

Gatuunderhåll och trafiksäkerhet kan förbättras

  • Tre av tio invånare i Arboga anser att standarden på gator och vägar är bra.
  • Störst andel, fyra av tio kommuninvånare, uppger att underhåll av asfalten på gator är den del av gatu- och vägunderhållet som bör prioriteras. Därefter följer snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar.
  • En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar att det finns skillnader i uppfattningen om vad som är viktigast för kommunen att prioritera. Kvinnor önskar att kommunen prioriterar snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar medan män vill att kommunen prioriterar underhåll av asfalten på gator.
  • Två av tio invånare tycker att trafiksäkerheten är bra som den är i Arboga. Den förbättring för att öka trafiksäkerheten i närområdet som den största andelen invånare önskar sig är hastighetsdämpande åtgärder, som till exempel gupp eller avsmalningar. Därefter följer att förbättra sikten i gatukorsningar.

Ta del av resultaten i sin helhet

Resultaten för Arboga presenteras i en kommunspecifik rapport. Pdf, 7 MB.

 

SKL har också tagit fram en rapport som ger en översiktlig redovisning av samtliga deltagande kommuners resultat. Pdf, 1.1 MB.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: