Publicerad

Ett nytt vård- och omsorgsboende kan byggas på Åbrinken

Exempelbild

Ett nytt vård- och omsorgsboende kan byggas på området Åbrinken.

Arboga kan få ett nytt vård- och omsorgsboende vid området Åbrinken. Socialnämnden ska nu ta ställning till en förstudie vid sitt sammanträde den 14 december.

- Vi behöver ett nytt vård- och omsorgsboende för att klara behovet av platser i framtiden. Åbrinken har tillräckliga markytor och ett centralt läge. Dessutom är det nära till fina promenadstråk och området har en utsikt över Arbogaån, säger Dan Karlsson (V), socialnämndens ordförande.

 

Arbogas befolkning blir allt äldre och redan idag finns behov av fler platser, framför allt för demenssjuka, än vad kommunens särskilda boenden kan erbjuda. Samtidigt uppfyller inte lokalerna vid Hällbackens äldrecenter de krav som idag ställs på ett särskilt boende.

Socialnämnden gav därför en arbetsgrupp i uppdrag att klargöra behov och förutsättningar för ett nytt vård- och omsorgsboende. Resultatet presenteras nu i en förstudie.

Platser skapas i två etapper

Förstudien visar att det nya boende i en första etapp ersätter de omsorgs- och demensplatser som finns i dag på Hällbacken. Dessutom skapas platser som täcker nuvarande och framtida behov till och med år 2020. Ambitionen är att boendet ska vara klart för inflyttning till våren 2020.

 

- Vi vill skapa platser i två etapper. I en andra etapp vill förstudien utreda möjligheterna att bygga om Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. En ombyggnation skulle kunna ge oss de ytterligare vårdplatser som behövs fram till år 2026 med hänsyn till den demografiska utvecklingen i kommunen, säger Dan Karlsson.

Vad händer nu?

Den 14 december ska socialnämnden fatta beslut gällande förstudien och dess förslag. Godkänns förstudien fattar nämnden samtidigt ett beslut om:

  • Att beställa ett nytt vård- och omsorgsboende på Åbrinken.
  • Ge socialförvaltningen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att anpassa befintliga lokaler i Hällbackens äldrecenter till ett modernt och verksamhetsanpassat vård- och omsorgsboende. Undersökningen ska klargöra hur många platser som kan inrymmas i befintliga lokaler.

Därefter ska ärendet hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: