Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktige den 15 december

Torsdagen den 27 oktober sammanträder kommunfullmäktige i
rådhuset i Arboga kommun.

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Torsdag den 15 december

Tid: 18:15

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan

 

På dagordningen:


Kl 18.15 besök av Arbogas lucia


Utdelning av socialnämndens stipendium för frivilliginsatser och för insatser inom anhörigvård

 1. Justering av protokollet.
 2. Förlängning av bebyggelseplikt för fastigheter sålda enligt kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2015, § 77.
 3. Tomtpriser.
 4. Anmälan av styrelsens och nämndernas mål- och budgetdokument för år 2017-2019.
 5. Återtagande av renhållningsansvar från VMKFB och överföring av renhållningsansvar till VafabMiljö Kommunalförbund.
 6. Anmälan av nybyggnation projekt Ljungdahlsbacken på fastigheten Porsen.
 7. Revidering av krishanteringsplan.
 8. Policy för kundfakturering samt krav- och inkassohantering.
 9. Svar på medborgarförslag om behov av en förskola i kommunen som är öppen på obekväma tider.
 10. Svar på motion om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.
 11. Svar på motion om att alla barn har lika rättigheter.
 12. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut i Arboga kommun.
 13. Bordlagt val av ersättare i kommunstyrelsen.
 14. Bordlagt val av lekmannarevisorssuppleant i Sturestadens Fastighets AB.
 15. Bordlagt val av lekmannarevisorssuppleant i Norra Skogen i Arboga Fastighets AB.
 16. Bordlagda val av lekmannarevisorssuppleant i Kommunfastigheter i Arboga AB och Marieborgs Lagerfastigheter AB.
 17. Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande om markvärderingen av Soludden.
 18. Meddelanden.

Arboga 2016-12-06

 

Mats Öhgren Kommunfullmäktiges ordförande

Jessica Hänninen Kommunfullmäktiges sekreterare

 

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands Television.

 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan klockan 18.15 och 18.30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till Kommunkansliet, Box 45, 732 21 Arboga, senast tisdag 2016-12-13. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet klockan 18.15.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: