Publicerad

Representanter från Arboga kommun träffade ledamöter i försvars- och utrikesutskotten

Onsdagen den 30 november träffade Arboga kommun, tillsammans med fem andra kommuner, ledamöter i försvars- och utrikesutskotten. Syftet var att framföra gemensamma synpunkter på ett förslag till ny lagstiftning för svensk vapenexport.

Förra året kom förslag till delvis ny lagstiftning för svensk vapenexport (förslaget benämns vanligen KEX-utredningen). Sex kommuner fick möjlighet att yttra sig över förslaget – Arboga, Karlskoga, Karlskrona, Linköping, Örnsköldsvik och Östersund – det vill säga kommuner med särskild koppling till försvarsområdet.

 

Kommunerna lämnade då in synpunkter på att förslaget, som det är utformat, kommer att påverka svenskt näringsliv i betydligt större utsträckning än inom försvarssektorn. Det handlar dels om kompetens och utveckling inom det högteknologiska området i allmänhet dels generell påverkan på Sverige som ett exportberoende land.

 

Lagförändringen bereds just nu, ännu är inga beslut tagna. Karlskoga kommun tog efter samråd med Arboga kommun initiativ till möte med riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott, för att tillsammans med de övriga remisskommunerna än en gång framföra den gemensamma synpunkter på lagförslaget. Från kommunerna deltog kommunstyrelseordförande och oppositionsråd. Även två representanter för näringslivet deltog i uppvaktningen.

 

Mötet den 30 november ägde rum i gamla riksdagshuset.

- Vi upplevde mötet som mycket lyckat. Ett 15-tal ledamöter från utrikes- respektive förvarsutskotten deltog och uppskattade vårt initiativ, säger Anders Röhfors (M), kommunalråd i Arboga.

 

Efter några korta dragningar från kommunerna och näringslivsrepresentanterna tog utskottsledamöterna vid med inlägg och frågor.

 

  • Det rådde även i stort koncensus kring de slutsatser kommunerna enats om att föra fram gällande hur svensk restriktiv vapenexportlagstiftning måste utformas:
    Låt Sverige ha en lagstiftning som harmonierar med våra närmaste samarbetsländer.
    Ge företagen och dess kunder förutsägbarhet över tid.
    Driv skärpningar och demokratiseringsfrågan inom ramen för EU-samarbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: