Publicerad

Mer än 2 miljoner snusprillor spolas ned i Arboga varje år

Exempelbild

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola.

Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Organisationen Svenskt Vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Arboga spolas det varje dag ner cirka 5 500 snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir över 2 miljoner snusprillor per år.

- Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i vår kommun. Vi har räknat ut att det spolas ned ungefär 1 620 kg snus i vår kommun varje år. Det sättet att använda våra toaletter innebär en onödig påfrestning på vårt avloppsreningsverk säger Ulf Zackrisson, VA-chef på Arboga kommun.

Skadligt för miljön

Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar och pumpstationer täpps igen eller stannar, vilket kan förstöra reningen av avloppsvattnet. Dessutom innehåller snus kadmium som är en miljöfarlig tungmetall som inte kan brytas ned. Allt snus som spolas ned riskerar att leda till ökade mängder av kadmium i vår natur.

Okunskap och beteendeförändring

Över en miljon svenskar snusar. Mer än hälften av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön, det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten. En femtedel av de som slänger sitt snus på andra ställen än i en papperskorg anger att det är för att ”snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst”, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland det förbränningsbara avfallet.

- Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om denna enorma mängd snus som spolas ned får många att ändra sitt beteende och slänga snuset bland förbränningsbara sopor istället, men också att både snusare och icke-snusare tänker ett varv extra innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Ulf Zackrisson.

Sluta fulspola!

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ha en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan ska slängas bland förbränningsbara sopor.

6 vanligaste sakerna vi fulspolar

  1. Snus
  2. Våtservetter
  3. Tops
  4. Mensskydd
  5. Bomullstussar
  6. Miljöfarliga kemiska ämnen, t.ex. målarfärgsrester

 Läs mer på www.svensktvatten.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: