Publicerad

Nu öppnar Geddans förskola   

Exempelbild

Nu har en ny förskola i Arboga öppnat. Förskolan heter Geddans förskola och ligger på Gäddgårdsvallen, nära Gäddgårdsskolan och förskolan Ärlan.

- Förskolan har en utomhusprofilering. Det innebär att barnen kommer att vara ute lite mer än vad som är vanligt på andra förskolor. Geddans förskola kommer bland annat att utnyttja Teknikbacken, som inte ligger så långt bort, säger Ann-Sofi Sjöström, förskolechef.

 

Förutom naturkunskap kommer Geddans förskola att arbeta mycket med språk, teknik och matematik. Arbetssättet ska bjuda in barnen till att forska och leka fram lärandet.

 

Den nya förskolans gård är planerad som en upplevelsegård med bland annat kryptunnel, balansplattor och en fin liten skogsslänt.

Ärlans förskola ligger nära den nya förskolan.

- Det gör att vi lätt kan samarbeta och låna varandras gårdar, säger Ann-Sofi Sjöström.

Förskolan är en lösning för att möta ett stort behov av förskoleplatser

Geddans förskola är en tillfällig förskola för att möta det stora behovet av förskoleplatser i Arboga kommun och består av två modulbyggnader. Modulerna kommer att ha fyra avdelningar som heter Röd, Gul, Grön och Blå.

 

Öppnandet av förskolan gör det möjligt för kommunen att fortsätta uppfylla garantin om en förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: