Publicerad

Träd i dåligt skick längs Herrgårdsgatan har tagits ned

Nu har 6 träd, Goliatpopplar, längs Herrgårdsgatan fällts med hänseende till säkerheten för de passerande, både fotgängare, cyklister och bilister.

Ibland blir träd sjuka och skadade på gatan, i parker och på grönytor. När skadorna är omfattande påverkar det trädets vitalitet och livslängd. Vid stora skador måste träden tas bort.

De sex popplarna som nu tagits ned räknades som en allé, och därför var länsstyrelsen tvungen att först ge tillstånd till nedtagningen. Träden var i dålig kondition och satt i omedelbar trafikmiljö. Goliatpoppel är en starkväxande poppelart med grunt rotsystem och på de här träden hade rotsystemen börjat ruttna.

Nu återstår arbetet med att ta bort stubbarna. I dagsläget planeras ingen återplantering av träd eftersom en omstrukturering av trafikmiljön i området planeras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: