Publicerad

VA-arbeten Kungsörsvägen, Gäddgårdsgatan & Österled

Arboga kommun måste genomföra stora och omfattande VA-arbeten under hösten/vintern vid Kungsörsvägen (från Södra Ågatan), delar av Gäddgårdsgatan och sedan via Österled hela vägen ut till Herrgårdsgatan.

Arbetena kommer att ske etappvis och de olika etapperna kommer att få stor påverkan på trafik och tillgänglighet i området.

Vi ber därför boende och allmänhet om överseende med de störningar och hinder som detta medför. Vi vädjar också till förståelse för hur vissa avstängningar utformas då det lagts stor vikt på den personliga säkerheten för de människor som ska utföra arbetet i området.

Etapp 1

I första etappen ska en vattenledning bytas efter Kungsörsvägen vid Gäddgårdsskolan, arbetena är planerade att påbörjas under v:a 45.

Arbetena kommer att innebära en total avstängning av Kungsörsvägen från Gäddgårdsgatan/Storgatan fram till korsningen vid Södra Ågatan.

Skälet för en total avstängning av fordonstrafik är att den nya vattenledningen ska läggas i vägens mitt, vilket försvårar att vägbanan kan nyttjas delvis på den aktuella sträckan. Avstängningen påverkar inte framkomligheten för gångare och cyklister mer än att den begränsas något.

Trafiken mellan Kungsörsvägen och Gäddgårdsgatan kommer därför att behöva ledas via Borgaregatan/Belitzgatan istället.

Tillgängligheten för varutransporter till- och från Gäddgårdsskolan kommer att anordnas från korsningen vid Kungsörsvägen/Södra Ågatan, och detsamma gäller för boende och verksamhet vid Kungsörsvägen 6A & 6B. Tillgängligheten till Strandgården kommer inte att påverkas under etapp 1.

För övrigt kommer trafiken till- och från Ekbacken att tillfälligt hänvisas till väg 572 (gamla E20) för att minska genomfartstrafiken i området.

Exempelbild

Etapp 2

I andra etappen ska delar av Gäddgårdsgatan åtgärdas fram till korsningen vid Österled. Tidplan och information om trafikavstängning och tillgänglighet kommer senare under hösten.

Etapp 3

I den tredje och sista etappen ska Österled åtgärdas fram till korsningen vid Herrgårdsgatan. Tidplan och information om trafikavstängning och tillgänglighet kommer senare under hösten/vintern.

Kontakt

För frågor rörande trafikavstängning eller tillgänglighet under utförandet, vänligen kontakta trafik- och gatuingenjör Rickard Löthgren, tel. 0589-87498, rickard.lothgren@arboga.se.


För frågor rörande VA-arbeten, vänligen kontakta arbetsledare Tommy Perbro, tel. 0589-87426, tommy.perbro@arboga.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: