Publicerad

Norrgården byggs om för att skapa fler förskoleplatser

Förskolan Norrgården får två nya avdelningar för att kunna erbjuda fler förskoleplatser. Avdelningarna skapas genom att förskolan byggs om och får ett till våningsplan.

Ombyggnationen gör det möjligt att bland annat flytta personalutrymmen och därmed frigöra ytor för nya avdelningar på markplan. Förskolan kommer också att använda det nya tillagningsköket på intilliggande Ladubacksskolan. På så sätt kan förskolans kök tas bort och få ytterligare ytor till pedagogisk verksamhet. Ombyggnationen startar i april 2017.

Stort behov av förskoleplatser i kommunen

I Arboga är många barn i behov av en förskoleplats och befintliga lokaler räcker inte till för att tillgodose behovet. Ombyggnationen av Norrgården är en av flera lösningar för att kunna erbjuda fler platser. Bland annat har barn- och utbildningsförvaltningen tidigare öppnat upp förskolor i tillfälliga lokaler.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: