Publicerad

Geddans förskola öppnar

I höst öppnar en ny tillfällig förskola, Geddans förskola, för att möta det stora behovet av förskoleplatser i Arboga. Geddans förskola gör det möjligt för kommunen att fortsätta uppfylla garantin om en förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum.

Förskolan kommer att placeras på en del av Gäddgårdsvallen och består av två modulbyggnader.

- Det är fullt på våra förskolor i höst. Modulerna gör att vi kan öppna upp en ny förskola på mycket kort tid och klara behovet av förskoleplatser, säger Tina Persson, verksamhetschef för förskolan i Arboga.

- Placeringen på Gäddgårdsvallen är också en bidragande orsak till varför vi kan öppna förskolan med kort varsel. Detaljplanen tillåter att vi bedriver en pedagogisk verksamhet på området och vi kan ganska enkelt ansluta el, vatten, avlopp och annan infrastruktur som behövs för förskolan.

 

Geddans förskola öppnar i början av november i år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: