Publicerad

Arboga, Köping och Kungsör ska utveckla samverkan mellan kommunerna

Nu har det första steget tagits för en fördjupad samverkan mellan Arboga, Köping och Kungsörs kommuner. Kommunerna har tecknat en avsiktsförklaring och erbjuder sig även att fungera som ett pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner.

Nu har det första steget tagits för en fördjupad samverkan mellan Arboga, Köping och Kungsörs kommuner. Kommunerna har tecknat en avsiktsförklaring och erbjuder sig även att fungera som ett pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner.

Arboga, Köping och Kungsör samarbetar redan i dag inom flera områden. Ett exempel är Västra Mälardalens kommunalförbund, där det bland annat finns en gemensam växel, krishantering, räddningstjänst och lönehantering.

- Men den samverkan vi har idag möter bara delvis dagens behov och definitivt inte framtidens. Därför är vi politiskt överens om att ytterligare utveckla samverkan mellan våra kommuner, säger Anders Röhfors (M), Arbogas kommunalråd.

- Vi ser stora fördelar med en fördjupad samverkan. Vi skapar en konkurrenskraftig region för boende, företagare och besökare. Som organisation blir vi mindre sårbara, får lättare att rekrytera kompetens och våra medarbetare får större möjligheter att utvecklas.

Brev till civilministern om att bli pilotområde

Efter att sett över länsindelningen i Sverige vill civilminister Ardalan Shekarabi starta en utredning som tittar på hur kommunerna kan struktureras i framtiden. Under Almedalsveckan i Visby fick Arboga, Köping och Kungsör möjlighet att träffa Ardalan Shekarabi och berätta om de utmaningar som kommunerna möter och om viljan att samarbeta. Det mötet resulterade i att Arboga, Köping och Kungsör nu har skickat ett brev till civilministern och erbjuder sig att bli ett så kallat pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner.

Onsdagen den 31 augusti tecknades också en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan de tre kommunerna. Även näringslivet är med i samverkan genom Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) samt Industriföreningen Västra Mälardalen.

Ett första steg mot ökad samverkan

- Vi är bara i startgroparna med det här projektet och det går inte att säga i nuläget hur det kommer att påverka våra organisationer. Men vi är övertygade om att den här utvecklingen är nödvändig för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar, säger Anders Röhfors.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: