Publicerad

Ett nytt bolag har bildats - Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Exempelbild

Det historiska avtalet undertecknas av Elizabeth Salomonsson och Anders Röhfors under överinseende av kommunchefen i Arboga, Jerker Parksjö.

En historisk milstolpe ägde rum i Köpings rådhus fredagen den 1 juli. Då undertecknades avtalet mellan Arboga kommun och Köpings kommun om övertagandet av Arboga Energi AB.

Det var kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun som höll i pennan, Elizabeth Salomonsson, Köping och Anders Röhfors, Arboga. Avtalet skrevs under, händer skakades och pengar bytte ägare.

Därefter hölls en extra bolagsstämma i Arboga Energi AB och ett konstituerande styrelsemöte i det nya bolaget Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

Den nya styrelsen består av:

Elizabeth Salomonsson, ordförande
Ola Saaw, vice ordförande
Roger Eklund, ledamot
Andreas Trygg, ledamot
Daniel Åkervall, ledamot
Jenny Adolphson, ersättare
Lena Wilhelmsson, ersättare

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: