Upphandlingar

Kommunerna i Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar gör kontinuerligt olika inköp till alla sina verksamheter. Det gäller allt från kontorsmaterial, konsulttjänster och livsmedel till fordon, utbildningar och entreprenader m.m. Genom att i förväg upphandla dessa inköp, kan kommunerna få bättre priser och övriga avtalsvillkor.

Upphandlingsenheten i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) samordnar upphandlingar för Köpings-, Arboga-, Kungsörs- och Surahammars kommun samt de kommunala bolagen. Arbetet sker med utgångspunkt i vår Upphandlings- och inköpspolicy. Målsättningen är att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.Vissa större upphandlingar sker av den anledningen i samarbete med Regionförbundet Örebro län och dess medverkande kommuner.

Titta på Anbudsskolan

OBS! Filmerna inspelade och värden kan ha förändrats, exempelvis tröskelvärde, värde för direktupphandling.
För aktuella värden se:
Webbplats Upphandlingsmyndigheten

Anbudsskolan del 1

Hur går det till att lämna ett anbud till offentlig sektor? Var finns upphandlingarna och går det att lämna ett perfekt anbud?

Anbudsskolan del 2

Vad händer efter tilldelningsbeslutet? Vilka rättigheter och möjligheter finns om det inte gick som planerat och hur kan anbudet förbättras till nästa gång i så fall?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: