Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl mot ersättning får endast ske om tillstånd beviljats av socialnämnden.

Ett serveringstillstånd kan gälla:

 • Alkoholservering till allmänheten året runt eller vid enstaka tillfällen
 • I förening, företag eller annat slutet sällskap för servering året runt eller vid enstaka tillfällen.

Avgifter och blanketter för serveringstillstånd

I alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd.

 

Kommunfullmäktige har beslutat om följande avgifter för år 2017:

 • Nyansökan till allmänhet och slutet sällskap 11404 kronor
 • Förnyad vandelsprövning vid ägarbyte 4305 kronor
 • Nyansökan tillfälligt till allmänheten (festival) inklusive tillsyn
  7780 kronor
 • Återkommande tillfälligt till allmänheten (festival), inklusive tillsyn 6706 kronor
 • Utvidgad/utökad ansökan till allmänhet och slutet sällskap
  4305 kronor
 • Enstaka ansökan till allmänheten 4562 kronor
 • Enstaka ansökan till allmänheten - avgränsad målgrupp 2980 kronor
 • Ansökan tillfälligt till slutna sällskap 1128 kronor
 • Flera enstaka tillfällen vid samma ansökan, (avgift per tillfälle) 538 kronor
 • Anmälan om egen kryddning (julsnaps) (tillfälligt), ingen avgift
 • Ansökan om cateringtillstånd 11403 kronor
 • Anmälan om catering (per tillfälle) 794 kronor
 • Anmälan om roomservice/minibar 794 kronor
 • Ansökan om tillstånd provsmakning på mässor o dyl 4305 kronor
 • Anmälan om provsmakning (innehavare av tillstånd) 4305 kronor
 • Anmälan om provsmakning (innehavare av tillstånd - tillfälligt) (per tillfälle sedan en första anmälan gjorts), ingen avgift
 • Ansökan om tillstånd för provsmakning på gårdar (stadigvarande) 4305 kronor
 • Ansökan om tillstånd för provsmakning på gårdar (tillfälligt) 1035 kronor
 • Anmälan om provsmakning, tillståndshavare - producent 4305 kronor
 • Ansökan om tillstånd för pausservering 4305 kronor
 • Examinationsavgift för alkohollagen 692 kronor per tillfälle, max tre tillfällen.

Handläggningen av ärendet påbörjas först när ansökningsavgiften är betald.

Tillsynsavgifter

Tillståndshavare med permanent tillstånd för allmänhet och slutet sällskap:

 • Fast årskostnad 2551 kronor
 • Rörlig kostnad 0,40% av alkoholförsäljningen
 • Maximal rörlig kostnad per år 10 000 kronor

Tillsynsavgiften är relaterad till årsomsättningen för alkoholdrycker och debiteras tillståndshavaren en gång per år efter inlämnad årsrapport.

För tillfälliga tillstånd är tillsynsavgiften inkluderad i avgiften för tillstånd.

Avgift kan reduceras vid särskilda skäl, exempelvis då arbetsinsatsen inte står i rimlig relation till avgiften.

Påminnelseavgift för sent inlämnade restaurangrapporter

 • Per rapport 500 kronor

Blanketter

Här hittar du blanketter för att söka olika typer av tillstånd enligt alkohollagen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer