Så här gör du för att söka lotteritillstånd

 • Undersök om tillstånd/registrering behövs för den lotteriförsäljning föreningen tänkt sig. De vanligaste kommunala lotterierna är 17§, 16§, 19§ och 20§ -lotterier.
  Lotteriregistrering enligt 17§ innebär att ni söker tillstånd att sälja lotter under en treårsperiod. Ansöker ni om tillstånd enligt 16§ gäller det för ett specifikt lotteri. Mer information om de olika lotterierna och hur man gör finns på lotteriinspektionens webbplats.
 • När föreningen har tagit beslut om att göra en ansökan om lotteritillstånd eller lotteriregistrering ska ni fylla i en blankett. Blanketten finns att hämta på kommunens webbplats. 
  Protokoll med beslut om ansökan, lotteriföreståndare, verksamhetsberättelse och stadgar måste finnas med i ansökan. 
  Skicka ansökan till Arboga kommun, Fritids- och kulturförvaltningen, Box 45, 732 21 Arboga.
 • När Arboga kommun har tagit beslut om tillstånd eller registrering skickas beslutet till föreningen. Samtidigt får den utsedda lotterikontrollanten besked om att registrering/tillstånd har beviljats. Föreningen betalar den administrativa kostnaden som kommer på faktura från Fritids- och kulturförvaltningen.
 • Innan ni i föreningen kan börja försäljningen av lotter måste ni kontakta kontrollanten.

Redovisning

 • Efter varje dellotteri/avslutat tillstånd ska lotteriet redovisas till lotterikontrollanten.
 • Arboga kommun skickar en faktura till föreningen på kontrollantarvodet som är 3 % av lotteriets omsättning.
 • Lotterikontrollanten får sitt arvodet utbetalt av Arboga kommun.

Skicka in ansökan i god tid.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 september 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer