Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Tobak

Eftersom tobak är skadligt för hälsan regleras dess försäljning och dess användning i tobakslagen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsyn på försäljningsställen och på rökfria platser som skolgårdar.

Rökning är bland annat förbjuden på följande platser:

  • Offentliga lokaler.
  • Restauranger och andra serveringar.
  • Skolor, skolgårdar och andra lokaler och utemiljöer för barnomsorg.
  • Idrottsanläggningar utomhus.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis mataffären, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Lokaler för vård.
  • Gemensamma utrymmen i bostäder.
  • Kollektivtrafik, inklusive väntkurer, perronger, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområde.

Tillstånd för försäljning av tobak

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak i Arboga och Kungsörs kommun ansöka om tillstånd hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). Ansökningsblanketter finns på kommunernas webbplatser. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.


Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning skickas till:

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19,732 21 Arboga, eller per e-post till miljo.bygg@vmmf.se.


VMMF tar ut en avgift för handläggningen av ansökan om tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av din kommun. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllnings-behållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till VMMF.


Om du medvetet eller av oaktsamhet har tobaksvaror tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd till olovlig tobaksförsäljning, vilket kan medföra böter eller fängelse i högst sex månader.

Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för sin tillsyn av den som säljer tobaksvaror. Tillsynen kan bland annat innebära kontroll av att tobak inte säljs till minderåriga och att marknadsföringsreglerna följs.

Kommunens behandling av ansökan

VMMF kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. VMMF kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att VMMF har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria utemiljöer

Utökat rökförbud – i och med den nya lagen är det även förbjudet att röka på uteserveringar, entréer, perronger, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar över en lokal eller ett område utomhus. Vid entréer är det ägaren eller den som disponerar över lokalen som har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför lokalen.

Vattenpipa

För försäljning av tobak till vattenpipa gäller samma regler som för vanlig tobak, även om det är en örtbaserad produkt som inte innehåller riktig tobak.

Rökrum i restauranger och serveringar

Sedan 2005 ska alla serveringar i Sverige vara rökfria. Restaurangägare får inrätta särskilda rökrum men i dessa rum får ingen mat eller dryck förtäras. Dessutom ska rökrummen vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dessa rum. Rökrummet får bara utgöra en mindre del av lokalens yta. Rummet ska ha separat ventilation.

Finns intresse av att bygga om och göra ett rökrum i er verksamhet, kontakta VMMF för att höra vad som gäller och för att se om det är möjligt i de lokaler som finns.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer