Tobak

Eftersom tobak är skadligt för hälsan regleras dess försäljning och dess användning i tobakslagen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har dels tillsyn på försäljningsställen och dels på rökfria platser som skolgårdar.

Rökning är bland annat förbjuden på följande platser:

  • Offentliga lokaler
  • Restauranger och andra serveringar
  • Skolor, skolgårdar och andra lokaler och utemiljöer för barnomsorg
  • Lokaler för vård
  • Gemensamma utrymmen i bostäder
  • Kollektivtrafik (inklusive väntkurer)

Ny tobakslag från den 1 juli 2019

Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" innebär i korthet att det nu krävs tillstånd för att sälja tobak.

 

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak i Arboga och Kungsörs kommun ansöka om tillstånd hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunernas webbplats. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. VMMF kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av din kommun. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllnings-behållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till VMMF.

 

För försäljning av tobak till vattenpipa kommer samma regler som för vanlig tobak att gälla, även om det är en örtbaserad produkt som inte innehåller riktig tobak.

 

Kommunens behandling av ansökan

VMMF kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. VMMF kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att VMMF har beslutat om du får tillstånd eller inte.

 

Rökfria utemiljöer

Utökat rökförbud – i och med den nya lagen är det även förbjudet att röka på uteserveringar, entréer, perronger, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar över en lokal eller ett område utomhus. Vid entréer är det ägaren eller den som disponerar över lokalen som har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför lokalen.

Anmälningsplikt för tobakshandel

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till VMMF. När du anmäler försäljning av tobaksvaror ska du bifoga ett egenkontrollprogrammet.

Om du medvetet eller av oaktsamhet har tobaksvaror tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd till olovlig tobaksförsäljning, vilket kan medföra böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för sin tillsyn av den som säljer tobaksvaror. Tillsynen kan bland annat innebära kontroll av att tobak inte säljs till minderåriga och att marknadsföringsreglerna följs.

Vattenpipa

För försäljning av tobak till vattenpipa gäller samma regler som för vanlig tobak, om den innehåller riktig tobak. Samma begränsningar för var man får röka vattenpipa gäller också. Dock finns det vissa sorters ”tobak” för vattenpipa som inte innehåller tobak och därför inte omfattas av lagen. Rökning av vattenpipa är dock skadlig, oavsett innehåll av tobak och nikotin. Precis som vid annan eldning skapas partiklar, gaser och cancerframkallande ämnen som man andas in via röken.

Rökrum i restauranger och serveringar

Sedan 2005 ska alla serveringar i Sverige vara rökfria. Restaurangägare får inrätta särskilda rökrum men i dessa rum får ingen mat eller dryck förtäras. Dessutom ska rökrummen vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dessa rum. Rökrummet får bara utgöra en mindre del av lokalens yta. Rummet ska ha separat ventilation.

Finns intresse av att bygga om och göra ett rökrum i er verksamhet, kontakta VMMF för att höra vad som gäller och för att se om det är möjligt i de lokaler som finns.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 april 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer