Brandskyddsarbete

Räddningstjänsten vill vara ett stöd för blivande och etablerade företag i brandskyddsfrågor. Det kan till exempel handla om vilket brandskydd man ska ha i sin verksamhet/byggnad, hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i sin verksamhet eller man söker tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten kan ge information, råd och stöd till den enskilde i frågor som handlar om brandsäkerhet för företagaren framförallt då för blivande företagare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: