Arboga Marieborg

Arboga Marieborg erbjuder etableringsmöjligheter på ett markområde nordöst om stadskärnan med stickspår i direkt anslutning till Mälar- och Svealands-banan.

Området är på cirka 30 hektar. I området ligger Starka Betongs produktions- och logistikenhet. Här finns också Försvarsmaktens nya centrallager på 55 000 kvadratmeter med ett av Sveriges största automatlager. Idag kan vi genom fastighetsaktören erbjuda nybyggnation av lager- och logistiklokaler från 2000-75 000 kvadratmeter i detta område. Dessa kan uppföras inom tolv månader. Det finns även tillgång till lösningar inom 3P-logistik.

Fakta Arboga Marieborg

  • Detaljplanelagd mark klar för byggnation omgående.
  • Vatten och avlopp klart i området.
  • Fjärrvärme framdraget till området.
  • God tillgång till fiber.
  • Industrivägar redan etablerade inne i området.
  • Industrispår klart i området med möjlighet att ansluta enskild fastighet.
  • Direkt access till E20 och E18 från industriområdet.
  • Direkt anslutning till två järnvägslinjer Mälarbanan och Svealandsbanan.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer