Karta Arboga stadskärna

Arboga Stadskärna

Etableringsområde bostad Arboga stadskärna.

Stationen i Arboga ligger centralt med närhet till bland annat den välbevarade medeltida stadskärnan, butiker och högskolecentrum. Närheten till stationen möjliggör enkel och smidig arbetspenling till en stor arbetsmarknadsregion. Tåglinjerna Mälarbanan och Svealandsbanan trafikerar Arboga och resande till och från Stockholm kan välja båda sträckningarna.

Arboga erbjuder en varierande boendemiljö. Här finns charmiga lägenheter, ågårdar i vacker stadsmiljö och villaområden med närhet både till natur, skola och föreningsliv.

Utanför Arboga ligger två minde tätorter, Medåker och Götlunda där det finns både skola och förskola. Ett mer lantligt boende finns även vid exempelvis Hjälmaren och Hjälmare kanal.

 

I Arboga finns centralt belägna tomter illustrerade i kartan ovan som är passande för byggnation av flerbostadshus eller radhusbebyggelse.

 

Fakta Arboga Stadskärna

  • Arboga stadskärna har en unik kulturmiljö och centrala delen vid ån är klassad som historiskt riksintresse.
  • Arbogaån ger möjlighet till attraktiva vattennära lägen för boende.
  • Arbogas flyttnetto är positivt och befolkningen växer. Idag har Arboga fler än 14 000 invånare varav cirka
    10 000 bor i själva staden.
  • Tack vare de goda kommunikationerna finns goda förutsättningar för att arbetspendla.
  • Det finns en utpräglat högteknologisk arbetsmarknad. Förutsättning att få anställning inom tjänstesektorn är god, främst inom IT och specialiserad verkstadsindustri, men även inom flera andra sektorer.
  • Enligt Statistiska Centralbyråns statistik växer antalet arbetstillfällen år för år.
  • Staden har mycket varierat och bra utbud av handel med ett handelsindex som ligger bland de tre bästa i länet.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 september 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer