Projekt K.A.K - Kunskap-Arbete-Kvalitet

Projekt K.A.K var ett arbetsmarknadsprojekt som genomfördes under perioden 130301 - 151231 och som vände sig till målgruppen långbidragstagare med försörjningsstöd i åldern 20-64 år.

 

Målgruppen blev åldersmässigt blandad och 44 % av målgruppen var utrikesfödda. Gemensamt för hela gruppen var att man kunde se ett långvarigt behov av försörjningsstöd eller att man riskerade att få. De som deltog i projektet gavs möjlighet att stärka sin självkänsla, få fram verktyg för att förändra sin situation och framför allt en möjlighet till praktik med en efterföljande löneanställning.

 

Projektet var ett samverkansprojekt mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Arbetsförmedlingen samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen som var medfinansiärer.

 

Antalet inskrivna deltagare under projekttiden var 183 varav 135 genomfört sin anställning. Av 183 personer har 162 stycken lämnat försörjningsstöd i samband med projektet eller direkt efter anställningen, 48 av dessa var från Arboga.

 

Vill du veta mera, klicka på länkarna nedan.

 

Avslutningsrapport Pdf, 666.3 kB.

Samhällsekonomisk och  kvalitativ utvärdering

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: