Montering/packning

Monterar och packar varor för företag i KAK samt förbehandlar  elektrononikavfall.

Avdelningen består av medarbetare från arbetsmarknadsverksamheten och en integrerad grupp från handikappomsorgen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: