Attraktiv arbetsgivare

Arboga kommun arbetar aktivt för att vara en bra arbetsgivare. Politiskt är det också ett av de områden som Arboga kommun valt att satsa extra mycket på. Det finns därför med som ett målområde i kommunens strategiska plan. Ett viktigt mål för kommunen är att i möjligaste mån tillgodose medarbetarnas önskemål om arbetstid, det vill säga att när det går, utöka deltidstjänster till heltid likväl som att det ska finnas möjlighet att jobba deltid för dem som vill det.

Medarbetarsamtal

Dialogen mellan chefen och medarbetarna är grunden för delaktighet. Alla medarbetare i Arboga kommun ska därför ha minst ett medarbetarsamtal om året med sin chef om förhållandena på sin arbetsplats och om sin personliga utveckling.

 

Medarbetarsamtalet är även en förutsättning för att individuell lönesättning ska kunna tillämpas.

 

Ämnen som kan tas upp under medarbetarsamtalet är bland annat arbetsmål, arbetsmiljö och hälsa, samarbete och ledarskap och personlig utveckling.

Utvecklingsmöjligheter

Arboga kommun är en stor arbetsplats. Det gör det möjligt att hitta nya karriärvägar utan att byta arbetsgivare.

 

Arboga kommun erbjuder på olika sätt stöd till dem som vill utvecklas i sitt yrke. Bland annat samarbetar Arboga kommun med andra västmanländska kommuner inom det så kallade aspirantprogrammet, som är en utbildning för medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap för att så småningom bli chefer.

 

Det finns även möjlighet till fritidsstudiestöd för dem som vill studera vid sidan om sitt arbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: