Västra Mälardalen i Samverkan (ViS)

Företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna Köping, Arboga och Kungsör, tillsammans med de tre kommunerna, bildar den ekonomiska föreningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS).

Föreningen arbetar för samverkan mellan orterna i regionen, och då särskilt medlemskommunerna Kungsör, Arboga och Köping. I föreningens stadgar står att syftet med föreningen är att:

 
  • i olika former utveckla och stödja den kompetens och erfarenhet som finns i regionen
  • initiera och driva projekt för marknadsföring av Västra Mälardalen
  • utveckla idéer och initiera projekt som kan medverka till att öka region Västra Mälardalens attraktionskraft som etablerings- bostads- verksamhets- och besöksregion
  • tillvarata och kanalisera uppslag som kan leda till att Västra Mälardalen blir en region med ett rikt utbud av aktiviteter för regionens invånare och besökare samt
  • erbjuda medlemmarna ett kontaktnät för ökad affärsnytta och en kanal för effektivt informationsutbyte samt möjligheter att i projekt- och arbetsgrupper påverka utvecklingen i Västra Mälardalen.

 

För att nå målen genomför föreningen ViS bland annat olika projekt, deltar på mässor och bygger nätverk.


Mer om ViS och aktuella händelser och kontaktuppgifer hittar du på Västra Mälardalens i Samverkans egen webbplats


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: