Lättläst: Nämnder

Det finns 5 nämnder i Arboga kommun.

Varje nämnd har ansvar för olika saker.

 

Kommunfullmäktige bestämmer

vilka nämnder som ska finnas.

 

Nämnderna i Arboga är:
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för

till exempel skola och barnomsorg.

 

Fritids- och kulturnämnden har ansvar för

till exempel biblioteket och badhuset.

 

Socialnämnden har ansvar för

till exempel äldreomsorg och socialbidrag.

 

Tekniska nämnden har ansvar för

till exempel gator, parker och avlopp.

 

Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvar för

till exempel bygglov och miljö.

 

Varje nämnd har en förvaltning, ett kontor,

som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: