Lättläst: Viktiga telefonnummer

När det är akut,

ring telefonnummer 112

till SOS Alarm.

Ambulans

Om du är sjuk eller skadad

och behöver snabb hjälp

ska du ringa telefonnummer 112.

 

Om det inte är bråttom,

ska du ringa din vårdcentral.

Räddningstjänst

Om det brinner ring telefonnummer 112.

Om det inte är bråttom

men du vill prata med

räddningstjänsten

ring telefonnummer 0589-67 01 09.

Polis

Om du snabbt behöver prata med polisen

ring telefonnummer 112.

Om det inte är bråttom

men du vill prata med polisen ring telefonnummer 114 14.

Kvinnojouren

Kvinnojouren hjälper kvinnor

som har blivit slagna och behöver hjälp.

Ring till Kvinnojouren på telefonnummer 0221-244 90.

 

Om du snabbt behöver prata med polisen,

ring telefonnummer 112.

BRIS

BRIS hjälper barn och ungdomar som har det svårt.

Ring till BRIS på telefonnummer 116 111.

Lättläst: Viktiga telefonnummer - Arboga kommun

­     AmbulansOm du är sjuk eller skadadoch behöver snabb hjälpska du ringa telefonnummer 112.Om det inte är bråttom,ska du ringa din familjeläkare. RäddningstjänstOm det brinner ring telefonnummer 112.Om det inte är bråttommen du vill prata medräddningstjänstenring telefonnummer 0589-67 01 08. PolisOm du snabbt behöver prata med polisenring telefonnummer 112.Om det inte är bråttommen du vill prata med polisen ring telefonnummer 114 14. KvinnojourenKvinnojouren hjälper kvinnorsom har blivit slagna och behöver hjälp.Ring till Kvinnojouren på telefonnummer 0221-244 90.Om du snabbt behöver prata med polisen,ring telefonnummer 112. BRISBRIS hjälper barn och ungdomar som har det svårt.Ring till BRIS på telefonnummer 116 111.    

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: