Lättläst: Våld i hemmet

Om det är bråttom och du är i nöd

ska du alltid ringa telefonnummer 112.

Om du har blivit slagen eller hotad

i ditt eget hem

kan du få hjälp av kommunen.

 

Ring till kommunens växel

på telefonnummer 0589-870 00.

Be att få prata med en socialsekreterare.

 

Kvinnojouren

Kvinnojouren hjälper kvinnor

som har blivit slagna och behöver hjälp.

På Kvinnojouren arbetar kvinnor

som vill hjälpa andra kvinnor.

 

Ring till Kvinnojouren på

telefonnummer 0221-244 90.

 

Om du är kvinna och behöver prata

med en annan kvinna

kan du ringa till Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen har telefonnummer 020-50 50 50.

 

BRIS

BRIS är barnens hjälptelefon.

Du kan ringa till BRIS

om du vill ha någon vuxen att prata med

om svåra saker.

Telefonnumret till BRIS är 116 111.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: