Lättläst: Socialbidrag

Den som inte tjänar några egna pengar

eller har väldigt lite pengar

kan ibland få pengar av kommunen.

Det kallas att få socialbidrag eller försörjningsstöd.


Du kan bara få försörjningsstöd

om du verkligen behöver det.


Då får du pengar till det allra viktigaste

som till exempel mat, hyra och kläder.


Om du tror att du behöver försörjningsstöd

kan du ringa till kommunen

på telefonnummer 0589-873 98.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: