Lättläst: Parkering

Om du har svårt att gå

och ta dig till och från din bil

kan du få ett parkeringstillstånd.

 

Då får du parkera din bil på ställen

som du inte skulle få parkera på annars.

Telefonnummer

Om du vill fråga något om parkeringstillstånd

kan du ringa på telefonnummer 0221-67 00 00.

 

Be att få prata med den person som har hand

om parkeringstillstånd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: