Lättläst: Barnomsorg

Barnomsorgen sköter om barn

från 1 år till 12 år.

Förskola

Barn mellan 1 år och 5 år

kan gå på förskola.

 

Förskola kallas ibland dagis.

 

Det finns 14 förskolor i Arboga.

Förskoleklass

Barn som är 6 år

kan gå i förskoleklass.

 

Det är en slags skola.

Fritidshem

Innan skolan börjar på morgonen

och efter att skolan slutat på dagen

får barnen vara på fritidshem

om barnets föräldrar jobbar.

 

Fritidshem kallas ibland

för fritte.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: