Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Rasmus Korpela

Miljö- och hälsoskyddsenheten, VMMF

rasmus.korpela@vmmf.se

0589-67 02 58

Miljöfarliga verksamheter och lantbruk

G

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: