Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Nina Larsson

Miljö- och hälsoskyddsenheten, VMMF

nina.larsson@vmmf.se

0589-67 02 57

Livsmedel, tobakstillsyn, receptfria läkemedel, dricksvatten

G

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: