Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linda Engelmark

Miljö- och hälsoskyddsenheten, VMMF

linda.engelmark@vmmf.se

0589-67 02 59

Enskilda avlopp, naturvård, strandskydd, köldmedier

G

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 december 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer