Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Charlotte Ahlgren

Miljö- och hälsoskyddsenheten, VMMF

charlotte.ahlgren@vmmf.se

0589-67 02 56

Naturvård, strandskydd, nedskräpning/avfall, kemikalier, köldmedier

G

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer