Tillgänglighet

Kommunen arbetar på flera sätt för att göra gatumiljö och information tillgänglig för så många som möjligt.

Kostnadsfria samtalstjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) säkrar att de tre samtalsförmedlande tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal finns och kan användas utan kostnad för den som ringer.

Dessa tjänster är till för att personer med vissa funktionsnedsättningar ska kunna ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Tjänsterna ger också alla som vill ringa till personer med funktionsnedsättning möjlighet att göra det. I tjänsterna deltar en tolk eller förmedlare i samtalet.

Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet.

Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

www.texttelefoni.se

Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar i samtalet.

Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

www.bildtelefoni.net

Teletal, 020-22 11 44

Teletal är till för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal har öppet vardagar klockan 7:30 – 20:00 och helger klockan 12:00 – 16:00. Tjänsten är kostnadsfri.

www.teletal.se

Enkelt avhjälpta hinder

Under de senaste åren har arbetet med enkelt avhjälpta hinder pågått både i kommunens fastigheter och i gatumiljön. Till exempel har övergångsställen och gångstråk markerats så att det är enklare för personer med funktionsnedsättning att orientera sig. Hiss har också installerats i flera lokaler för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta Arboga Kommunalteknik AB om du vill veta mer.

Arboga Kommunalteknik AB

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

ADRESS

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att bo kvar kan ansöka om bidrag. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa ditt badrum.

Läs mer om bostadsanpassning här:

Tillgänglighet för arboga.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vår tillgänglighetsredogörelse beskriver hur arboga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.