Nationella minoriteter

Alla kommuner har vissa skyldigheter enligt lag gentemot våra nationella minoriteter. Så här arbetar vi i Arboga.

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper:

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Vårt arbete med att skydda och främja språk och kultur

 • Vi erbjuder modersmålsundervisning till elever inom grundskolan och den anpassade grundskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna och vi informerar vårdnadshavare om denna rättighet.
 • Nationella minoriteter kan bilda föreningar och söka föreningsbidrag.
 • Man kan få hela eller en väsentlig del av den
  service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg på nationellt minoritetsspråk, om det finns personal som behärskar de nationella minoritetsspråken och som vill använda språket i tjänsten. När vi rekryterar personal till äldreomsorgen beaktas de sökandes kunskaper inom minoritetsspråk och minoriteternas kultur.
 • Enskilda personer kan använda minoritetsspråk
  vid alla muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende, om det finns personal som behärskar minoritetsspråket och vill använda språket i tjänsten.

Arboga kommuns riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (pdf) Pdf, 155 kB.

Kommuner kan vara förvaltningsområden

Vissa kommuner ingår i så kallade förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli. Där gäller särskilda rättigheter som till exempel att kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Arboga kommun ingår inte i ett förvaltningsområde.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.