Riktlinjer för användande av kommunens varumärke

Om Arbogas platsvarumärke

 

Arbogas platsvarumärke ”Arboga plats för inspiration” är ett varumärke som är framtaget

av representanter från kommunen, näringslivet och kultur- och föreningslivet.

 

Syftet med Arbogas platsvarumärke är att sammanfatta och använda oss av en gemensam beskrivning av vad Arboga står för. På så sätt blir bilden av Arboga tydligare och starkare.

Det är den gemensamma nämnaren som vi som är verksamma i Arboga kan samlas kring, känna stolthet över och använda oss av när vi i olika sammanhang beskriver och marknadsför Arboga.

 

Arbogas platsvarumärke är ett varumärke som är till för alla, inte bara kommunen. Alla vi som bor och verkar i Arboga har möjlighet att använda varumärket och vi är alla delaktiga
i hur vi fyller det med innehåll.

Riktlinjer för användande av Arboga - plats för inspiration


Logotyp och bilder får användas av företag, organisationer, föreningar och privatpersoner som vill beskriva och marknadsföra Arboga under förutsättning att nedanstående restriktioner beaktas och den grafiska profilen följs.


  • Vid användande av platsvarumärket Arboga är det viktigt att den grafiska profilen hålls. Exempelvis färger, placering och utrymme kring varumärket. Länk till information om logotyp
  • Platsvarumärket Arboga får fritt användas av föreningar och företag som vill visa stolthet över Arboga samt sin geografiska tillhörighet.
  • Platsvarumärket är en fristående logotyp som inte får sammanfogas med andra logotyper eller på andra sätt förändras eller förvrängas. Dock kan prickar och texten "Plats för inspiration" utelämnas.y
  • Platsvarumärket får aldrig synas i samband med material som kan anses stötande eller kränkande.


Restriktioner


Logotyp och bilder får inte förvanskas eller synas i sammanhang som strider mot de värderingar som Arboga kommun vill att varumärket ska förknippas med. Det innebär att:


  • Logotyp och bilder inte får användas i kränkande eller diskriminerande sammanhang.
  • Logotyp och bilder inte får användas i sammanhang som anspelar på våld eller pornografi.

Om användningen sker i strid med ovanstående punkter eller i strid med den grafiska profilen förbehåller sig Arboga kommun rätten att neka det aktuella företaget, organisationen, föreningen eller privatpersonen ett fortsatt nyttjande av varumärket.


Kontaktinformation till Arbogas marknads-föringsansvarige:

Mattias Karlsson
Telefon: 073 765 74 75
E-post: mattias.karlsson@arboga.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: