Konkreta exempel

  • Arbogas stora evenemangsliv

Arbogas stora evenemangsliv hämtar sin inspiration i historien och miljön som Medeltidsdagarna, Jädersbruksdagarna, Kanalens dag, dramatiserade stadsvandringar, Gammeldags Julmarknad med mera. Här sjuder det av liv, det kommer hela tiden nya evenemang och etablerade utvecklas. För dessa är Arbogas historia och miljö stora inspirationskällor.

  • Gallerierna, konsten, keramiken och utställningarna

Nya Galleri Konstrundan med flera gallerier är strålande exempel. Glashyttan och keramiken på Jädersholme likaså. Många kreativa, konstnärliga personer hämtar sin inspiration i Arboga.

  • Det rika musiklivet

Det rika musiklivet med Musikskolan, körer, orkestrar och kyrkornas arrangemang, för att nämna några exempel inom musikområdet.

  • Museerna, flera med unika verksamheter

För detta engagerade och kreativa kultur- och föreningsliv så är Arboga en plats för inspiration. Man kan även ta exempel från näringslivet med innovativa företag som trivs och drar nytta av vår inspirerande miljö eller från idrottsföreningarna, där vi har många med ovanligt omfattande verksamheter och starka positioner inom sin idrott. Även här ser vi ett engagemang, en kreativitet och gemenskap som är fantastisk.

  • Miljön i stadskärnan och i landskapet runtomkring

”Plats för inspiration” handlar också rent fysiskt om hela miljön i Arboga. Det gäller i högsta grad i stadskärnan med de välbevarade husen, kullerstensgatorna, ån, gallerierna, tidsmärkena och mycket annat. Den här miljön är väldigt viktig för oss som bor här, våra besökare, företag och för Arbogas varumärke.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: