Planer och styrdokument

Arboga kommun har ett antal fastställda dokument i form av policyer, program och planer som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Här publiceras kommunens övergripande dokument. De är sorterade efter ämnesområde. Ämnena är sorterade i bokstavsordning. Listan utger sig inte för att vara komplett utan uppdateras kontinuerligt. Listan innehåller inte antagna riktlinjer. Saknar du något dokument är du välkommen att kontakta Arboga kommuns växel på telefon 0589-870 00.

Förkortningar

Kf=Kommunfullmäktige, Ks=Kommunstyrelsen, TN= Tekniska nämnden, VMKFB= Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMMF= Västra Mälardalens MyndighetsförbundPlaner och styrdokument

Dokument

Antagen

Frågor ställs till


Alkohol och drogerAlkohol- och drogpolitisk policyPDF

Kf 2008

Socialförvaltningen


Arbetsmiljö och personalMedarbetarpolicyPDF

Kf 2016

Personalkontoret


Avgifter och taxorAvgifter och taxor


Ekonomikontoret


Avgifter och taxor 2018, Västra mälardalens MyndighetsförbundPDF

Kf 2017

VMMF


EkonomiPolicy för kundfakturering samt krav- och inkassohanteringPDF

Kf 2016

Kommunkansliet


Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohanteringPDF

Ks 2016

Kommunkansliet


Energi och klimatEnergi- och klimatstrategi 2009PDF

Kf 2009

Kommunkansliet
FöreningarPolicy för stöd till organisationerPDF

Kf 2008

Fritids- och kulturförvaltningen


FörtroendevaldaAnvisningar för löneväxling, pension och omställningPDF

Ks 2016

Personalkontoret


Arbetsordning kommunfullmäktigePDF

Kf 2019

Kommunkansliet


ArkivreglementePDF

Kf 2015

Kommunkansliet


Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2019-2022PDF

Kf 2018

Personalkontoret


Bolagspolicy, ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolagPDF

Kf 2016

Kommunkansliet


Förbundsordning för Västra Mälardalens KommunalförbundPDF

Kf 2015

Kommunkansliet


Förbundsordning för Västra Mälardalens MyndighetsförbundPDF

Kf 2018

Kommunkansliet


Handlingsplan vid fara, hot och våldssituationerPDF

Ks 2010

Kommunkansliet


Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformerPDF

Kf 2019

Kommunkansliet


Reglemente för intern kontrollPDF

Kf 2007

Kommunkansliet


Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens KommunalförbundPDF

Kf 2012

Kommunkansliet


Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens MyndighetsförbundPDF

Kf 2010

Kommunkansliet


Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, Köping, Arboga och KungsörPDF

Kf 2014

Kommunkansliet


RevisionsreglementePDF

Kf 2015

Kommunkansliet


Revisionsreglemente för Västra Mälardalens KommunalförbundPDF

Kf 2012

Kommunkansliet


Revisionsreglemente för Västra Mälardalens MyndighetsförbundPDF

Kf 2010

Kommunkansliet


HälsaLokala hälsoskyddsföreskrifter

Kf 2001

VMMF


Information, marknadsföringInformationspolicyPDF

Kf 2007

Kommunkansliet


Grafisk profil för varumärketPDF

Kf 2007

Kommunkansliet


InköpUpphandlings- och inköpspolicyPDF

Kf 2009

VMKFB


Riktlinjer för upphandlingsverksamhetenPDF

Ks 2014

VMKFB
ITRiktlinje för anskaffning av ITPDF

KS 2018

VMKFB

Riktlinje för systemförvaltningPDF

KS 2018

VMKFB


KrisberedskapKrishanteringsplanPDF

Kf 2016

VMKFB


KriskommunikationsplanPDF

Kf 2017

VMKFB


Styrdokument för Arboga kommuns krisberedskap åren 2016-2018PDF

Kf 2016

VMKFB


Kommunala lokalerUthyrningspolicyPDF

Kf 2015

Fritid och kultur


Riktlinjer för tillfällig lokaluthyrningPDF


FKN


Fritid och kultur


Strategisk lokalförsörjningsplan åren 2018-2024PDF

Ks 2018

Kommunkansliet


BrandskyddspolicyPDF


Kf 2016


Kommunkansliet


Politiska målStrategisk och ekonomisk plan åren 2018-2020PDF

Kf 2017

Ekonomikontoret

Strategisk och ekonomisk plan åren 2019-2022PDF

Kf 2018

Ekonomikontoret

RenhållningRenhållningsordning och avfallsplanPDF

Kf 2011

VMKFB


Bilagor till avfallsplanPDF

Kf 2011

VMKFB


Föreskrifter om avfallshanteringPDF


Kf 2011

VMKFB

Skola och förskolaRiktlinjer för måltidsverksamheten i förskola och skolaPDF


TN 2011

Tekniska förvaltningen

Stadsmiljö, översiksplan med meraLokala ordningsföreskrifter

Kf 2014

Kommunkansliet


Grönstrukturplan

Kf 2009


Tekniska förvaltningen


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
130829_Hastighetsplan_Arboga_Beslutshandling.pdf.pdf 5.1 MB 2016-11-16 14.14
Alkoholpolicy 2008.pdf 129.5 kB 2016-10-25 14.26
Antagen Kommunikationsplan vid kris.pdf 289.8 kB 2017-06-27 15.47
Antagen krishanteringsplan KF 2016-12-15 § 223.pdf 256.1 kB 2016-12-22 15.34
Antagen Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020.pdf 2.2 MB 2017-08-22 08.44
Antaget arkivreglemente KF 150924.pdf 89.4 kB 2016-10-25 14.52
Antaget revisionsreglemente KF 150924 § 108.pdf 107.6 kB 2016-10-25 15.11
Anvisningar löneväxling-pension-omställning.pdf 284.9 kB 2016-10-25 14.45
Arboga_Grafiskprofil_nov07.pdf 2.6 MB 2016-10-25 15.18
Arboga BOA total.pdf 2.3 MB 2016-11-11 12.46
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 (rev 2019-01-15).pdf 454.9 kB 2019-01-16 08.33
Bilagor till avfallsplan för Köping Arboga Kungsör.pdf 2.2 MB 2016-10-31 10.36
Bolagspolicy antagen KF.pdf 176.7 kB 2016-10-25 14.54
Brandskyddspolicy.pdf 146.7 kB 2016-12-14 09.07
Energi- och klimatstrategi 2009 kf.pdf 1.7 MB 2016-09-20 13.54
Förbundsordning_VMKF_2015.pdf 48 kB 2016-10-25 14.55
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.pdf 87.1 kB 2018-10-16 08.18
Föreskrifter om avfallshantering för Köping Arboga Kungsör.pdf 1.7 MB 2016-10-31 10.38
Handlingsplan vid fara, hot och våldssituationer.pdf 157.5 kB 2016-10-25 14.58
Informationspolicy.pdf 99.8 kB 2016-10-25 15.17
KF lokala ordningsföreskrifter 2014.pdf 595.3 kB 2016-10-31 11.02
Kommunal avfallsplan Köping Arboga Kungsör.pdf 1.7 MB 2016-10-31 10.35
Kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2018-02-01.pdf 280.5 kB 2018-03-13 11.39
Kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2019-01-31.pdf 247.8 kB 2019-02-14 10.59
Lokala ordningsföreskrifter 2014.pdf 595.3 kB 2016-09-20 15.14
Medarbetarpolicy.pdf 149.5 kB 2016-10-25 14.30
Policy för kundfakturering samt krav- och inkassohantering.pdf 60.3 kB 2017-03-02 10.45
Reglemente_gemensam överförmyndarnämnd (2).pdf 181.8 kB 2016-10-25 15.10
Reglemente_VMKF_direktionen.pdf 25.1 kB 2016-10-25 15.09
Reglemente_VMKF_revisionen.pdf 69.8 kB 2016-10-25 15.10
Reglemente för intern kontroll.pdf 171.2 kB 2016-10-25 15.03
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd och arbetsformer antagna 2019-01-31.pdf 544.7 kB 2019-02-14 11.01
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer (Rev 2018-10-25).pdf 302.7 kB 2018-11-01 13.24
Reglemente VMMF.pdf 312.4 kB 2016-10-25 15.09
Riktlinje för anskaffning av IT.pdf 675.1 kB 2018-12-04 10.50
Riktlinje för systemförvaltning.pdf 1.1 MB 2018-12-04 10.50
Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering.pdf 101.3 kB 2017-03-02 10.45
Riktlinjer för trottoarpratare, försäljningsbord och andra liknande anordningar.pdf 587 kB 2016-09-20 15.16
Riktlinjer för trottoarpratare, försäljningsbord och andra liknande anordningar 2010.pdf 587 kB 2016-10-31 11.03
Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Arboga ks141202.pdf 447.7 kB 2016-10-25 15.21
Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2019.pdf 1.8 MB 2016-11-22 13.20
Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020 (rev av KS 20171128).pdf 2.2 MB 2018-01-12 08.43
Strategisk lokalförsörjningsplan 2018-2024.pdf 2.3 MB 2019-01-14 11.50
Strategisk och ekonomisk plan 2016-2018 fastställd KF 20151217.pdf 2.8 MB 2016-10-25 15.32
Strategisk och ekonomisk plan 2017-2019 fastställd kf 20160622.pdf 4.1 MB 2016-10-25 15.32
Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018.pdf 218.2 kB 2016-10-25 15.25
Tips och råd till äldre personer.pdf 1.3 MB 2016-09-20 15.20
Tips och råd till äldre personer.ppt 604 kB 2017-10-23 14.32
Trafiknätsanalys Arboga, Beslutshandling maj 2007.pdf 13 MB 2016-11-16 14.21
Upphandlingspolicy Arboga Kf090617.pdf 93.6 kB 2016-10-25 15.20
uthyrningspolicy.pdf 90.6 kB 2016-10-25 15.27
Vmmf revisionsreglemente.pdf 410.4 kB 2017-03-02 10.28
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018.pdf 1.9 MB 2018-01-05 12.39
Översiktsplan Arboga kommun.pdf 1.9 MB 2016-10-31 10.43
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer